top of page

AKO SPRÁVNE

INHALOVAŤ

S MOJÍM

INHALÁTOROM

Na našej stránke už onedlho zistíte:

SLOVENSKÁ PNEUMOLOGICKÁ
A FTIZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Projekt vznikol s podporou

bottom of page