*Na stránke www.mojinhalator.sk sú k dispozícii krátke inštruktážne videá ku najčastejšie používaným inhalátorom na slovenskom trhu. Stránka neobsahuje videá ku všetkým na slovenskom trhu registrovaným inhalátorom. Jednotlivé súčasti inhalátorov sa v inštruktážnych videách môžu farebnosťou líšiť od Vám predpísaného inhalátora.

INHALÁTOR

-

ELLIPTA®

INHALÁTOR

-

GENUAIR®

INHALÁTOR

-

HANDIHALER®

INHALÁTOR

-

AEROLIZER®

INHALÁTOR

-

AEROSOLOVÝ TLAKOVÝ

(S ODMERANOU DÁVKOU)

INHALÁTOR

-

DISKUS®

INHALÁTOR

-

NEXTHALER®

INHALÁTOR

-

TURBUHALER®

INHALÁTOR

-

JEDNODÁVKOVÝ PRÁŠKOVÝ

*

INHALÁTOR

-

BREEZHALER®

INHALÁTOR

-

RESPIMAT®

PRÍPRAVA

NA PRVÉ POUŽITIE

1

KAŽDODENNÉ

POUŽITIE

2

Na liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)
je k dispozícii množstvo účinných liečiv. 
Vo väčšine prípadov sa aplikujú inhaláciou. Inhalácia je účinný spôsob, ako dostať liečivo priamo na miesto, kde má účinkovať: v pľúcach.

Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie optimálneho účinku lieku je jeho správna inhalácia. Váš ošetrujúci lekár Vám zvolí vhodný inhalátor. Nezabudnite si prečítať návod na použitie, ktorý obsahuje každý inhalátor. 

​Pripravili sme pre vás krátke inštruktážne videá, predstavujúce najčastejšie používané inhalátory na Slovensku,
aby ste sa jednoduchšie naučili správne inhalovať.

Účinok inhalácie

 
 

Môj inhalátor

 

AKO SPRÁVNE

INHALOVAŤ

S MOJÍM

INHALÁTOROM

Projekt vznikol s podporou

SLOVENSKÁ PNEUMOLOGICKÁ
A FTIZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ