top of page

*Na stránke www.mojinhalator.sk sú k dispozícii krátke inštruktážne videá ku najčastejšie používaným inhalátorom na slovenskom trhu. Stránka neobsahuje videá ku všetkým na slovenskom trhu registrovaným inhalátorom. Jednotlivé súčasti inhalátorov sa v inštruktážnych videách môžu farebnosťou líšiť od Vám predpísaného inhalátora.

INHALÁTOR

-

ELLIPTA®

INHALÁTOR

-

GENUAIR®

INHALÁTOR

-

HANDIHALER®

INHALÁTOR

-

AEROLIZER®

INHALÁTOR

-

AEROSOLOVÝ TLAKOVÝ

(S ODMERANOU DÁVKOU)

INHALÁTOR

-

DISKUS®

INHALÁTOR

-

NEXTHALER®

INHALÁTOR

-

TURBUHALER®

INHALÁTOR

-

JEDNODÁVKOVÝ PRÁŠKOVÝ

*

INHALÁTOR

-

BREEZHALER®

INHALÁTOR

-

RESPIMAT®

PRÍPRAVA

NA PRVÉ POUŽITIE

1

KAŽDODENNÉ

POUŽITIE

2

Na liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)
je k dispozícii množstvo účinných liečiv. 
Vo väčšine prípadov sa aplikujú inhaláciou. Inhalácia je účinný spôsob, ako dostať liečivo priamo na miesto, kde má účinkovať: v pľúcach.

Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie optimálneho účinku lieku je jeho správna inhalácia. Váš ošetrujúci lekár Vám zvolí vhodný inhalátor. Nezabudnite si prečítať návod na použitie, ktorý obsahuje každý inhalátor. 

​Pripravili sme pre vás krátke inštruktážne videá, predstavujúce najčastejšie používané inhalátory na Slovensku,
aby ste sa jednoduchšie naučili správne inhalovať.

Účinok inhalácie

účinok inhalácie
môj inhalátor

Môj inhalátor

breezhaler

AKO SPRÁVNE

INHALOVAŤ

S MOJÍM

INHALÁTOROM

Projekt vznikol s podporou

SLOVENSKÁ PNEUMOLOGICKÁ
A FTIZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

bottom of page